Maiklas Kraitonas. „Andromedos“ štamas.

kraitonas_andromedosKRAITONAS, Maiklas (CRICHTON, Michael). „Andromedos“ štamas [romanas]. Iš anglų k. vertė Romualda Zagorskienė. Vilnius: Vaga, 1975. 238 p.
Serija „Zenitas“.

— Sere, mes matome gulinčius žmones. Daugybę žmonių. Atrodo, visi negyvi.

80 kp (kp – tai sovietinių laikų kapeikos, analogas dabartiniams ct). Tiek už fantastikos klasiką, kuri, perleista dabar, tikriausiai kainuotų kokius 8,00 Eur. Mažiausiai. Ne, čia tikrai ne iš serijos „kaip ankščiau buvo geriau“… Ne, čia tiktai džiaugsmas, kad ir tarp senienų vis galima šį bei tą įdomaus atrasti.

Kraitonas yra tas pats amerikiečių rašytojas Chrichton, parašęs „Jūros periodo parką“, „Sferą“ ir t.t. „Andromedos“ štamas yra pirmasis fantastinis romanas, neįprastas tuo, kad veiksmas vyksta praeityje (t.y. parašytas 1969 m., o viskas vyksta 1961 m.). Bet kokiu atveju, tai nebesvarbu: ar taip, ar taip, tai jau praeitis. Praeitis, kuomet biologija, kaip mokslo šaka, dar nebuvo pakankamai vertinama, o pirmosios ESM stebino savo gebėjimais padėti žmonijai.

Puikumėlis. Įsitraukiau nuo pirmo sakinio, perskaičiau per kelis prisėdimus. Gal kiek panaši į „Sferą“: pačių gudriausių mokslininkų ketvertukas gauna užduotį išsiaiškinti viską apie paslaptingą nežinomą bakteriją (o gal virusą). Vyrukai nugabenami į slaptą laboratoriją ir imasi darbo. Parašyta puikiai, intriga išlaikoma, veikėjai įdomūs, dar įdomesni autoriaus pasvarstymai apie mokslą, techniką, ateitį, slaptosios laboratorijos aprašymai. Viskas konkretu ir jokio tuščiažodžiavimo. Panašu, kad „Zenitas“ buvo puiki mokslinės fantastikos knygų serija.

Iš teisybės žmogaus čia visai nereikėjo, jis nevykdė jokios funkcijos. ESM valdė pati save, kas dvylika minučių per visas schemas buvo leidžiami kontroliniai uždaviniai, ir, pasirodžius neteisingam atsakymui, ESM automatiškai išsijungtų.

Ką gi, atgal į praeitį?

Reklama

Antanas Vienuolis. Paskenduolė.

20160917_133320VIENUOLIS, Antanas. Paskenduolė [apsakymas]. Iliustravo raižiniais Eduardas Jurėnas. Vilnius: Vaga, 1982. 72 p.

Po poros dienų Veronika visai pasveiko, ir nebereikėjo jau jai nei kunigo, nei „egzorto“, tik nuo to karto amžinai dingo jos veide skaistumas ir būdo linksmumas; nuo to karto niekas daugiau nebegirdėjo Veronikos nei juokiantis, nei giedant. Bėda nugalėjo ją, susiliejo su ja ir užnuodijo visas jos mintis, būdą ir visą gyvenimą. (psl. 25).

Tie raižiniai tikra mano silpnybė. Tiksliau, ta serija gražiai išleistų knygų. Atrodo, perskaityčiau bet ką: senoviškas šriftas, didelis formatas, didelės iliustracijos. Malonumas atsiversti ir skaityti. Šį kart – Paskenduolė – laikoma viena iš pirmųjų, taip tikroviškai ir stipriai aprašytų moters dramų lietuvių literatūroje (bent man taip atrodo). Veronika šauni mergina, visų mėgstama, mylima ir laiminga. Kol.. sulaužo to laikmečio taisykles ir tampa atstumtąja.

Ai, ką čia pasakoti, juk ir taip visi žino. Žinojau ir aš, bet tik dabar pastebėjau, koks tai tekstas…

Verkė jau ne savo bėdos, ne gėdos ir ne sumušta esanti, tik verkė, kad tie visi artimi geri žmonės, visi dėdės, tetulės, draugės, lipšnūs berneliai, kuriems ji taip rūpėjo, kurie ją taip mylėjo, dabar ją taip skaudžiai išjuokė, nužemino ir, kai nenaudėlę ar kokią išgamą, amžinai išstūmė iš savo tarpo. Verkė, kaltės nežinodama, verkė, dievo pamiršta ir žmonių išsižadėta, o drauge su ja verkė ir toji gedulinga mėnulio šviesa, ir paslaptinga tyla, ir liūdnai po miglotus laukus mėnesienoj glūdinėjanti, it graži nuskriausta mergaitė našlaitė, Anicoko daina.

Dar kelios šios serijos knygos:

Motiejus Valančius. Palangos Juzė.
Kristijonas Donelaitis. Metai.

Juozas Tumas – Vaižgantas. Rimai ir Nerimai.

Rimai ir NerimaiTUMAS – VAIŽGANTAS, Juozas. Rimai ir Nerimai [apysakos ir apsakymai]. Vilnius: Vaga, 1979. 420 p.

Pilko gyvenimo dulkės, kaip vištai asloje pasikrapščius, sukilo ir uždengė šviesą, žmonišką ir dievišką. (psl. 406).

Kaži, ar būčiau sugalvojusi vasaros skaitiniais pasirinkti Vaižgantą, jei ne tas įspūdingas spektaklis, po kurio būtinai turėjau perskaityti ir apysaką. Tikslas buvo tik ji, bet nejučia perskaičiau visą knygą – tiesiog taip buvo gražu ir gera.

Apie Vaižgantą kažkokių ypatingų žinių mano galvoje užsilikę nebebuvo, neskaitant prisiminimų apie kažkada vargais negalais kankintus „Dėdes ir dėdienes“ ir šiaip ne taip išspaustą kažkokį rašinėlį ta tema… Varge, reikėtų uždrausti skaityti tokias knygas skaitytojams, kurių galvose dar ne kažkas. Kad paskui nereikėtų klausytis traumuotų asmenybių, kurių meilę knygoms ir skaitymui neva sužlugdė privalomoji literatūra, ypač lietuvių klasika… Netgi aš, niekad nebūčiau sugalvojusi dar kartą paskaityti Vaižgantą, jei ne tas Nebylys.

Nebylys. Vienas reikšmingesnių darbų, autoriaus išdidžiai vadintas romanu. Iš tikrųjų, tai neilga ir iš pažiūros paprasta apysaka apie du neišskiriamus draugus Kazimierą Šnervą ir Joną Butkį. Ir Anelją. Ir kaip ėmė viskas, ir baigėsi…. O paskui ir visi kiti: neilgi apsakymai, „kaimiški vaizdeliai“ iš tuometinės kasdienybės, apie naktigones, vaikiškas ir nelabai draugystes, kaimynų sutarimus ir nesutarimus, arklį, netgi apie kiaulę ir jos liūdną galą. Dar kelios apysakos. „Žemaičių Robinzonas“ – jau taip gaila man to Vinco Kaniavos…. Ir pagaliau „Dėdės ir dėdienės“ – labai nedrąsiai, šiek tiek dar prisimindama ne kokius pirminius įspūdžius. Taip ir nebeliko knygos. Liko tik toks geras ramybės jausmas ir noras dar ir dar. Užsikabinau. Panašu, kad ir iki „Pragiedrulių“.

Originalu ir gražu, nors šiek tiek ir liūdna.

Selma Lagerlef. Liovenšioldų žiedas. Šarlota Liovenšiold. Ana Sverd

Lagerlef Liovensioldai

LAGERLEF, Selma. Liovenšioldų žiedas. Šarlota Liovenšiold. Ana Sverd [trilogija]. Iš švedų k. vertė Eugenija Stravinskienė. Vilnius: Vaga, 1975. 464 p.

Tačiau užvis labiausiai prie židinio klestėjo visokie pasakojimai apie įvairius žygdarbius ir nuotykius. Šitos poringės džiugino tiek seną, tiek jauną, o jos niekada nesibaigdavo. Nes žygdarbių ir nuotykių, ačiū dievui, visada buvo pakankamai šiame pasaulyje (psl. 33).

O ši autorė su savo knygomis tikrai galėtų taikyti į visokius ten šimtmečio knygų ar autorių sąrašus. Gražu, gražu, gražu. Miela ir gera skaityti. Kaip rašoma knygos pabaigoje, autorei ir jos kūrybai didelę įtaką turėjo vaikystėje girdėtos legendos ir padavimai. Gal ir knygos todėl atrodo tarsi pasakos. Kai sunku suprasti, kur čia tikrovė, o kur pramanas.

Ši trilogija yra paskutinis autorės kūrinys. Nors istorija apima daugiau nei šimtmetį, veikėjai kažkaip vienas su kitu susiję, jie patys ar jų artimieji priklauso kadaise garsiai Liovenšioldų giminei. O joje buvo visokių: ir nuoširdžių, ir sąžiningų, ir atvirų, ir gobšuolių, ir veidmainių, ir fanatikų… Visko. Na ir nepaskutinėje vietoje meilė, žinoma. Kartais juokinga, kartais graudi, kartais pernelyg karšta…O kaip aistros ir nuotykiai jau ima rimti, žiūrėk, vėl autorė pradeda naują istoriją…

Vienu žodžiu, skaityti smagu, malonu ir tikrai neprailgsta.

Kristijonas Donelaitis. Metai.

Donelaitis_metaiDONELAITIS, Kristijonas. Metai. [Poema]. Iliustr. medžio raižiniais V. K. Jonynas. Vilnius: Vaga, 1984.  190 p.

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą
Ir žiemos šaltos trūsus pargriaudama juokės.
Šalčių pramonės su ledais sugaišti pagavo,
Ir putodams sniegs visur į nieką pavirto.
Tuo laukus orai drungni gaivindami glostė
Ir žoleles visokias iš numirusių šaukė.
Krūmai su šilais visais išsibudino keltis,
O laukų kalnai su kloniais pametė skrandas.
Vislab, kas rudens biaurybėj numirė verkdams,
Vislab, kas ežere gyvendams peržiemavojo
Ar po savo keru per žiemą buvo miegojęs,
Vislab tuo pulkais išlindo vasarą sveikint. (Pavasario linksmybės, psl. 7).

Tikrai nesitikėjau, kad kada imsiuosi skaityti šią didaktinę Donelaičio poemą. Bet garsioji knygų mugė ėmė ir pasiekė net mane – pamačiusi, kad jos metu įvyko „Metų“ skaitymai, trukę vos penkias valandas, nusprendžiau, kad metas „Metams“ pagaliau atėjo.

Oi, nepatiko man tie „Metai“ mokykloje. Pačiai buvo įdomu, kaip šis tekstas atrodys dabar? Ar toks pat nuobodus ir neskaitomas? Taip, suprantu ir žinau, kokia poemos reikšmė visai mūsų literatūrai.. Bet dažnam skaitytojui ji neatrodo nei žavi, nei labai įspūdinga.

Prisipažinsiu, poema manęs kaip nors ypatingai nepakerėjo. Bet ir nepaliko abejinga. Patiko ją skaityti, mano turimas Vagos leidimas senas ir labai gražus, išleistas prieš 30 metų Donelaičio 270-osioms gimimo metinėms paminėti. Patiko senoviškas tekstas, pareikalavęs pastangų suprasti kai kurių žodžių prasmę (ir tik paskui radau žodynėlį…). O didžiausią įspūdį paliko mano įsivaizdavimas, kad Donelaitis rašė apie tai, ką matė pats, taigi skaitydama galiu tiesiog nusikelti daugiau kaip 200 metų atgal ir pažiūrėti, kaip tuomet gyveno žmonės…

Dabar gailiuosi, kad neturėjau progos pasiklausyti „Metų“ skaitymo. Kažkodėl manau, kad jų reikia klausytis. Ir būtinai išmanančio hegzametrą skaitovo, kad tikrai pajustum visą poemos dvasią, kad geriau įsivaizduotum, kaip kažkur tolimos bažnyčios pastorius, galbūt vakarais, po dienos darbų, į eilutes dėliojo gamtos vaizdus, žmonių gyvenimą, buitį ir papročius. Mums.

Markas Tvenas. Princas ir elgeta.

Tvenas_princasTVENAS, Markas. Princas ir elgeta.  [romanas]. Iš anglų k. vertė Lilija Vanagienė. Vilnius: Vaga, 1979. 303 p.

Gal būt tai tikra istorija, o gal tik legenda, padavimas. Galbūt visa tai buvo, o gal nebuvo, bet būti juk galėjo (psl. 3).

Tikrai visai nepanaši į Tomą Sojerį. Visiškai kitokia. Pirmiausiai suabejojau, gal Markas Tvenas anglas? Ne, amerikietis. Anglijos istorija tiesiog domėjosi. Tai ir knygoje gausu, gal ir nelabai tikslios, bet visgi istorijos. Vėliau vėl suabejojau, kam skirta knyga? Vaikams, rašytojas ją rašė būtent vaikams. Bet nėra jokios didaktikos, jokio pamokslaujančio pasakotojo, ar tvoras liepiančių dažyti tetulių. Tik pasaka – ne pasaka apie gerumą, gailestį, teisingumą ir draugystę. Ir atitinkamai suregztas siužetas, priverčiantis skaitytoją kartu su veikėjais spręsti sudėtingiausias dilemas.

Mirtis, smurto mirtis laukia šių nelaimingųjų! Tomui tarsi kas širdį sugniaužė. Jį užplūdo gailestis ir išstūmė visus kitus jausmus. Jis negalvojo nei apie sulaužytus įstatymus, nei apie skriaudas ir kančias, kurias šie trys nusikaltėliai suteikė savo aukoms, – jis negalvojo apie nieką kitą, tik apie kartuves ir šiurpų likimą, gresiantį pasmerktiesiems. (psl. 130).

Laiką pralenkusi klasika.

Vytautė Žilinskaitė. Ledinė fėja.

Zilinskaite_FejaŽILINSKAITĖ, Vytautė. Ledinė fėja [rinktinė]. Iliustravo Stasys Eidrigevičius. Vilnius: Vaga, 1979. 173 p.

„O, kad galėčiau sugrįžti ir vėl įleisti šaknis į gimtąjį mišką! Išaugčiau didelė ir stipri, ir bet kokiam viesului atsispirčiau!.. Vėjau, – maldaujamai sunėrė ji šakeles, – nunešk mane atgal į gimtąjį pušyną!“ (Pušaitės klajonės, psl. 118).

Gražiausių autorės apsakymų vaikams rinktinė. Vaikystėje tai tikrai nebuvo pati mėgstamiausia knyga: tuomet fantazuoti nelabai mėgau ir prie mano realaus, keistas ir kitoks šios knygos pasaulis nelabai derėjo.

Dabar tą knygą pavartyti smagu.  Istorijose ir sielvartas, ir džiaugsmas, praradimai ir atradimai, vaikiški norai, verkiantys drambliukai, tėčiai iš oranžinių planetų ir  dar daug daug visko.  Dar daug ir džiaugsmo, jei veikėjams sekasi, ar liūdesio, jei jie nelaimingi. Kaip ir ankstesnę  knygą, „Ledinę fėją“ iliustravo Stasys Eidrigevičius, ir prie šito keistoko teksto jo dar keistesni  paveiksliukai labai dera, nors kažkada ir neatrodė labai gražūs.

Nelabai mėgtas vaikystės knygas visai verta paskaityti suaugus.