Maironis. Lyrika / Pavasario balsai

Maironis_LyrikaMAIRONIS. Lyrika. [poezija].  Vilnius: Vaga, 1988. 317 p.
MAIRONIS. Pavasario balsai. [poezija].  Vilnius: Vaga, 1986. 197 p.

Tas ne lietuvis, kurs tėvynę
Bailiai kaip kūdikis apleis;
Kursai pamins, ką bočiai gynė
Per amžius milžinų keliais. (Lyrika, psl. 106)

Po keleto populiarių, bet nelabai patikusių knygų, nusprendžiau skaityti eilėraščius.

Šie metai – Maironio metai, ir visi eilėraščiai stotelėse, ant medžių šakų ir panašios akcijos veikia – staiga užsinori patraukti visą grožinę populiarią literatūrą į šalį ir paskaityti ko nors kitokio. Kad ir to paties Maironio eilėraščių.

O Maironis, šiuose dviejuose lyrikos rinkiniuose (viename jų yra tik klasikiniai „Pavasario balsai“, kitas papildytas įvairesnio laikotarpio eilėraščiais) – tarsi visai kitoks, atsinaujinęs savo jubiliejui. Taip, jis toks pat meilę tėvynei skelbiantis dainius, kažkada mokėtas atmintinai.

Maironis_Pavasario_balsaiBet kartu jis ir visai kitoks, užmirštas, o gal net nežinomas satyras, pajuokiantis, ironiškas ir pagiežingas.

Satyriniai eilėraščiai išjuokia to meto visuomenės ydas: – bet vienas, kitas, dar kitas – jie taip tinka šiai dienai!

Kūryba, kuri išlieka aktuali daugelį metų po autoriaus mirties paprastai teliudija tik jos kokybę. Bet dėl satyrinės lyrikos autorius tikriausiai labai neapsidžiaugtų.  Neapsidžiaugtų, kad jo satyriniai eilėraščiai iš dalies tebėra teisingi. Neapsidžiaugtų, kad taip nedaug kas pasikeitė.

Bet juk mes kiekvienas turime savo gražiausią eilėraštį…