George R. R. Martin. Septynių karalysčių riteris.

martin_riterisMARTIN, George R. R. Septynių karalysčių riteris. [romanas]. Iš anglų k. vertė Jovita Liutkutė. Vilnius: Alma littera, 2016. 344 p.

— Aš… Prašyčiau atleisti, milorde, bet nesu ir tarnas. Turiu garbės būti riteriu….

Štai ką padarė garsioji knygų serija ir vienas geriausių serialų – vos tik pamačius autoriaus pavardę, protas ir sveika nuovoka dingsta: kad tik kuo greičiau knyga atsidurtų mano rankose.  Atsidūrė. Bet ir, sakyčiau, šiek tiek nuvylė. O jeigu visai sąžiningai, tai nuvylė visiškai: knygą perskaičiau jau senokai ir kokių nors įspūdžių, apie kuriuos derėtų papasakoti, neišliko visai.

Septynios karalystės, Vesterosas, Karaliaus Uostas. Lordai ir ledi, karaliaus ranka, sargyba, riteriai ir dvikovos… Dankas kvailelis, bukas kaip pilies siena (bet užtai kilniaširdis, doras ir sąžiningas) su savo nediduku paslapties apgaubtu ginklanešiu Egu keliauja tikriausiai ir patys nežino kur.  Bet tai juk ir yra klajojančio riterio dalia.

Gera tiems, kurie nori bent trumpam sugrįžti į tą fantastinį „Ledo ir ugnies giesmės“ pasaulį. Ne tokia gera tiems, kurie tikėjosi kažko panašaus. Nors pavardės girdėtos, vietovės – matytos, visa tai tik pradedantiesiems. Paprastas riterių romanas, parašytas nepaprastai populiaraus rašytojo. Romanas tiems, kurie dar tik po metų, kitų, ar dar kitų atsivers tos tikrosios, gerosios fantazijos ir nuotykių knygos puslapius.

O kitiems kol kas belieka tik laukti.