Genovaitė Žibikienė. Takelis (mamai)

Genovaitė Žibikienė. Takelis.
Mamai

Pieva, gegule raiba
Ant vėjų,
Niekas kitas –
Motulė
Tave siuvinėjo!
Savo vaikui –
Takelį
Margiausių raštų.
Tai laukų vidury,
Tai ant debesio krašto…
Kad paklydęs,
Paslydęs,
Jo ieškotum.
Kad rastum…