500

Štai ir penki šimtai. Tiksliau penkiašimtasis įrašas. Tik apie ką jis galėtų būti? Apie knygą, eilėraštį, spektaklį? Prieš kažkiek laiko gavau keletą vieno, man dar negirdėto, autoriaus eilėraščių (ačiū jam). Tebus šis įrašas vienam iš man labiausiai patikusių.

…netikrume,-
tikrumo
ieškau…
randu,-
vienatvę ,
tikrą ,
bet nuolat
trypiamą…
randu ,-
pavydą,
tikrą ,
bet vis
liguistą…
randu,-
skausmą,
tikrą ,
tik menkai
atjaučiamą…
randu,-
blogį,
tikrą
ir juodą,
mus visus
tepantį…
randu,-
ir gėrį,
tikrą…
graibstomą…
bandau
užgriebt…
*****
Algirdas Markevičius, 2011-07-14

Tai ką gi, judame link tūkstančio?