Kate Atkinson. Gyvenimas po gyvenimo.

Atkinson Gyvenimas

ATKINSON, Kate. Gyvenimas po gyvenimo[romanas]. Iš anglų k. vertė Jovita Liutkutė. Vilnius: Tyto alba, 2014. 581 p.

Viskas jau kažkur matyta. (psl.: 139)

Pasaulinis bestseleris… Viena geriausių knygų, mano skaitytų šiame šimtmetyje…. Tikriausiai nebėra geresnių būdų, taip sugadinti įspūdį apie knygą… Nežinau, kodėl mane taip erzina tie pompastiški apibūdinimai. Gal todėl, kad beveik visais atvejais jie nepasiteisina…

Knyga įdomi. Kas būtų, jei… Iš pradžių to jei… gausa gerokai trikdo. Nesuprasi, kas čia ir kodėl, ir vėl naujas jei… Jei, jei… Ir taip per daugiau kaip pusšešto šimto puslapių. Neįmanoma nepriprasti.

Pripratau ir aš. Netgi susigyvenau su veikėjais. Netgi pabaigoje ašarą nubraukiau. Netgi užvertusi knygą dar ilgokai apie ją galvojau. Kas būtų jei taip, ir kas būtų, jei ne. Ir netgi galėčiau pasakyti, kad knyga buvo tikrai nebloga. Lengva, smagu skaityti, o ir puslapių greitai mažėja… Bet šimtmečio knyga? Varge, ar ji tikrai išlaikytų šimtmečio knygos išbandymą?

„Anapus fotografijų“ man patiko labiau. Būtent ją norėčiau turėti savo knygų lentynoje. O „Gyvenimas….“. Be jokio gailesčio gražinu ją atgal į biblioteką: galbūt kitam skaitytojui ji suteiks daugiau džiaugsmo.