Citatos [33]

Omar Chajam. Rubajatai.

9.
JAUNŲ dienų knyga užsiskleidė lėtai,
Nutilo užburti pavasario aidai.
Deja, nepamačiau, jaunyste, džiaugsmo paukšte.
Kada tu atskridai, kada tu išskridai.

13.
KIEK mirksnių tau gyvent – seniai lemtis atskaitė.
Tad nė vienam iš jų neduok liūdnai praeiti.
Gyvenimas yra brangiausia, ką turi, –
Ir jis praeina taip, kaip tu jį pats praleidi.

15.
DANGAU! Kodėl, sakyk, čia niekšams taip gerai?
Jų pirtys ir vanduo, malūnai ir dvarai,
O kas teisingas, tas nė plytgalio neturi.
Aš spjaunu į tave, dangau, jei taip darai.

25.
NEGĄSDINA manęs ateinanti mirtis –
Geresnė juk tenai negu čionai būtis.
Gyvenimą dangus skolon yra man davęs,
Ir aš grąžinsiu jį, kai baigsis sutartis.

38.
KAM sielvartų našta? Nesunkink sau širdies.
Kam rūpesčių šimtai? Jie laimės nepridės.
Rytojaus paslapčių dar niekas neatspėjo –
Nebūk be mylimos, be vyno ir vilties.

130.
KADA į griuvėsius nusinešu ąsoti,
O dar prie jo avies kulšigalį, paplotį
Ir po medžiu skaitau su mylima eiles –
Net šachas apie tai tegali tik svajoti.

150.
LIPDYTOJAU žmonių! Man rūpi nemažai,
Kodėl į vidų jiems tiek ydų prikišai.
Blogai juos nulipdei? Bet kas dėl šito kaltas?
O jei gerai, tai kam nulipdęs vėl daužai?

204.
AŠ atvirom akim pasauly gyvenau,
Jo paslaptis, mįsles spėliojau, gvildenau,
Septynias dešimtis dvejus metus galvojau –
Ir supratau: žinau, kad nieko nežinau.

282.
AŠ sielą pasiunčiau į erdvę begalinę
Ir tokią parnešė ji man teisybės žinią:
Žmogus tu ir žvėris, ir angelas ir velnias –
Ir viskas tavyje į vieną susipynę.

288.
PROTINGAI nugyvent gyvenimą – sunku.
Tu pradžiai bent žinok du tokiu dalyku:
Verčiau būk alkanas, negu bet ko pavalgęs,
Ir likis vienišas, jei nėr tikrų draugų.

Reklama