Citatos [30]

Saulius Šaltenis. Kalės vaikai.

Kaipgi tokiems ponams keliais žodžiais nusakysi amžinatilsį klebono gyvenimą, jeigu jiems, labai gudriems, iš anksto aišku, kad geri darbai padaryti iš silpnaprotystės, o ne iš širdies skasimo?… (psl. 8, romanas „Kalės vaikai“).

Mūsų raštai nei genda, nei pūva, tiktai raitosi iš neteisybės, kaip žalčiai priminti, šnypščia ugny kaip koks iš akivaro ištrauktas senovinis ąžuolo šiekštas ir nesudega… taigi iš atminties – ne iš skrynios – va ir visi mūsų raštai!… (psl. 10, romanas „Kalės vaikai“).

O Grabė ieną numetė, patenkintas savo darbu, kaip Galijotas, mažąjį Dovydėlį užmušęs, – va tuoj įžengs į svetimus namus, sienon brangiąją tėvo vinį įkals ir kepurę pakabins… O ir nepastebėjo, kaip prišliaužė, vilkdama sulaužytus savo kaulelius, kraujais paplūdusi Lotės kalytė ir, prieš išleisdama dvasią, giliai giliai suleido dantis į nekenčiamo atėjūno kulną. Suklykė rudagalvis Galijotas: koks gi čia kraštas, kas gi čia per šunys neregėti, plieki plieki, žemėn negyvus įkali, o jie vis tiek puola ir puola! (psl. 29, romanas „Kalės vaikai“).

Kam gi molį minkė, kam vargo, lipdydamas žmogų, Dangaus ir Žemės Sutvėrėjas? Kad ne kokios bjaurasties, kad meilės pripiltų sulig kraštais… (psl. 64, romanas „Kalės vaikai“).

Ai, ai, visi mirštam ir kaip polaidžio vanduo susigeriam žemėn. (psl. 92, romanas „Kalės vaikai“).

Gyveni ir šiaip daug gražesnių ir spalvotų dalykų gali pamatyti, jei tik akis turi. (psl. 111, apsakymas „Pats ilgiausias, pats gražiausias, spalvotas mūsų gyvenimo filmas“).

Škac, sakau, pykčiui… škac, škac, mūsų vienatvei… škac, mūsų melui ir neapykantai, ir tau, senatve, škac, sakau… mirtie, škac… škac, mirtie, nuo mano ir jūsų gimtų namų… ŠKAC, mirtie, visados ŠKAC! (psl. 219, pjesė „Škac, mirtie, visados škac!“).

Gyvenimas, pasakė sau ir paskui apie tai kalbėjosi prie alaus su pažįstamu istoriku iš universiteto, irgi – kaip ir viskas – nejučiom pavirto preke. (psl. 414, publicistikos rinkinys „Paraštės: Vasara balkone“).

Įrašo “Citatos [30]” komentarų: 1

  1. Atgalinė nuoroda: Saulius Šaltenis. Kalės vaikai. « Ką skaityti?

Komentavimo galimybė išjungta.