Citatos [29]

George Orwell. 1984-ieji.

Kaip galima bendrauti su ateitimi? Tai neįmanoma iš esmės. Jeigu ateitis bus panaši į dabartį – niekas nesidomės jo raštais. Jeigu ji skirsis – jo pranašystės bus beprasmės. (psl. 24).

Aš suprantu KAIP, aš nesuprantu KODĖL. (psl. 81).

Kažkada buvo laikoma beprotybe manyti, jog Žemė sukasi aplink Saulę, o šiandien – manyti, kad praeitis nepakeičiama. (psl. 81).

Nežinojimas – tai jėga

Per visą užfiksuotos istorijos laikotarpį ir tikriausiai jau nuo neolito eros pabaigos buvo trijų rūšių žmonės – aukštieji, vidurinieji ir žemieji. Jie buvo įvairiai grupuojami, turėjo begales įvairių vardų, bėgant amžiams kito jų santykinis skaičius ir elgesys tarpusavyje, bet visuomenės struktūros esmė visada likdavo ta pati. Net po didžiulių perversmų ir sakytum negrįžtamų pokyčių vis pasitvirtindavo tas pats modelis, taip kaip giroskopas visada grįžta į pusiausvyrą, nors ir kaip smarkiai būtų pastumtas į vieną ar kitą pusę.

Šių trijų grupių tikslai yra absoliučiai priešingi. Aukštųjų tikslas yra išlikti esamoje padėty. Viduriniųjų tikslas – pasikeisti vietomis su auštaisiais. Žemųjų tikslas, jeigu jie jį turi,  – mat būdingas jų bruožas yra tas, kad jie yra taip palaužti sunkaus darbo, jog nelabai suvokia dalykus, pranokstančius gyvenimo kasdienybę, – panaikinti visus skirtumus ir sukurti visuomenę, kurioje visi žmonės būtų lygūs. Taigi per visą istoriją vyksta ši bendrais bruožais visada vienoda kova. Ilgus laiko tarpus aukštieji saugiai būna valdžioje, bet ankščiau ar vėliau visada ateina momentas, kai jie praranda arba tikėjimą savimi, arba gebėjimą efektyviai valdyti, arba abu dalykus kartu. Tada jie nuverčiami viduriniųjų, kurie savo pusėn patraukia ir žemuosius, apsimesdami jog kovoja dėl laisvės ir teisybės. Vos tik pasiekę savo tikslą, vidurinieji nustumia žemuosius į seną vergišką padėtį ir patys tampa auštaisiais. Vėliau iš kurios nors vienos grupės arba iš abiejų susiformuoja nauji vidutinieji, ir kova prasideda iš naujo. Iš tų trijų grupių ti žemiesiems niekada net laikinai nepavyksta pasiekti savo tikslų. Būtų perdėta, jei pasakytume, kad per visą istoriją nepasiekta jokios materialios pažangos. Net šiandien, nuosmukio laikotarpiu, vidutinis žmogus materialiai gyvena geriau negu prieš keletą šimtmečių. Bet nei gerovės kilimas, nei papročių švelnėjimas, nei revoliucinės reformos žmonių lygybės nepadidino nė per milimetrą. Žemųjų požiūriu, nė viena istorinė permaina nėra reiškusi daugiau kaip jų šeimininko pasikeitimą. (psl. 179).

– Ar egzistuoja Didysis Brolis?
– Žinoma, egzistuoja. Ir partija egzistuoja. Didysis Brolis yra partijos įkūnijimas.
– Ar jis egzistuoja taip pat kaip aš?
– Jūs neegzistuojat. (psl. 224).

Reklama

Įrašo “Citatos [29]” komentarai: 2

  1. Atgalinė nuoroda: George Orwell. 1984-ieji. « Ką skaityti?

Komentavimo galimybė išjungta.