Cormac McCarthy. Kelias.

McCarthy C., (2008). Kelias. Iš amerikiečių k. vertė Violeta Tauragienė. Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 223 p.

– Tai viskas, ką mes turime, ar ne? – paklausė.
– Taip.
– Vadinasi, dabar mes mirsime?
– Ne.
– Tai ką darysime?
– Atsigersime vandens. O paskui trauksime keliu toliau.
– Gerai. (psl. 70).

Man sekasi. Antra puiki knyga iš eilės. Tokia puiki, kad skaitau jau antrą kartą ir negaliu atsigėrėti autoriaus meistriškumu. Ateitis. Tėvas ir sūnus keliauja per griuvėsiais virtusią žemę. Keliauja per visą žemyną prie vandenyno, tikėdamiesi pabėgti nuo žiemos šalčių. Nes daugiau nebėra ko tikėtis, aplink tik plėnys ir negyva gamta. Viskas negyva.

Taip, gal būt jau šimtą kartų matėt ir skaitėt tokių apokaliptinių knygų. Sakysit, nieko naujo. Galbūt. Bet tas kitas knygas parašė ne McCarthy, kurio dialogus tarp tėvo ir sūnaus galima skaityti ir skaityti. Kuris moka keliais paprastais žodžiais sukurti tokią įtampą, kad, rodos, akimirkai nustoji kvėpuoti. Kurio romane puikiausiai girdi netgi tylą.

Laikomas vienas pagrindiniu amerikiečių rašytoju, McCarthy 2006 m. pačiais paprasčiausiais sakiniais ir dialogais sukūrė tokį galingą romaną, kad apie jį dar ilgai diskutuos įvairūs knygų klubai. Legendinis Opros knygų klubas yra parengęs diskusijų klausimyną (Discussion Questions), surastos ir išnagrinėtos net šešios romano temos ir įvairios metaforos (pasaulio pabaigos, išlikimo, egoizmo ir altruizmo,  dorumo ir niekšybės, ekologijos, tėvo ir sūnaus).

Net jeigu ir nedomina metaforos knygose, neabejoju, kad pakeliavus kartu su tėvu ir sūnumi po nusiaubtą Žemę, šiek tiek labiau norėsis ją kiek galima ilgiau išsaugoti…

Tolumoje driekėsi pilkas paplūdimys: pamažu atriedančios didžiulės bangos, vangios, švininės, ir tolimas jų garsas. Sakytum, sielvartas kažkokios jūros iš kitos planetos, išsiliejančios ant negirdėto pasaulio krantų. […]. Vyriškis pažiūrėjo į berniuką. Jo veide išvydo nusivylimą. „Atsiprašau, kad ji ne mėlyna“, – tarė. „Nieko tokio“, – atsakė berniukas. (psl. 168).

Įspūdinga knyga. Tikrai verta paskaityti.