Laurent Gaude. Karaliaus Congoro mirtis.

Gaudé, L., (2006). Karaliaus Congoro mirtis. Iš prancūzų k. vertė Galina Baužytė – Čepinskienė. Vilnius: Alma littera, 2006 p.

—Tai karas, —pasakė Congoras.
—Taip, karas. Jis spindi karių akyse, — atsakė Katabolonga.
—Nepajėgiau sukliudyti, —pridūrė Congoras.
—Ne, Congorai, —atsakė Katabolonga, —nors paaukojai gyvybę. (psl. 78)

Kažkada seniai, kažkur Afrikoje viešpatavo karalius Congoras. Masabos mieste jis ruošėsi dukters vestuvėms, kurios netikėtai virto kruvinu karu. Milžiniškos imperijos valdovui tenka priimti sunkų sprendimą, o jo vaikams teks nemenki išbandymai. Mažai yra tokių knygų, kuriose istorija papasakojama taip puikiai. Įdomu nuo pat pirmųjų įvykių, įspūdingi veikėjų monologai, šiurpios kovų scenos. Ir… gėda.

Taip. Žynė buvo teisi. Jis šlykštėjosi savimi. Daugiau nebegalvojo apie kapus. Mintis apie naują statybą jam kėlė siaubą. Ne. Jis nestatys paskutinio kapo. Suba troško pabėgti. Pasislėpti nuo pasaulio. Juk jis kelia žmonėms pavojų. Jo rankos geba žudyti.  (psl. 154).

Ai, ką čia daugiau ir pridurti. Gera knyga. Noriu Gaudé knygų daugiau.

Reklama